Statistieken

Vandaag 23
Deze week 58
Deze maand
508
Sinds 10-2013 155782

Thales van Milete


 

 
- Thales van Milete -

Thales van Milete
Volledige naam Thales van Milete
Geboortedatum Rond 624 v.Chr.
Datum van overlijden Rond 546 v.Chr.
Filosofische periode Klassieke filosofie /
de presocratische periode
Filosofische stroming Milesische school
Tak van filosofie Metafysica
Thema's in het werk Aard van de werkelijkheid,
de natuurlijke wereld, verandering
wiskunde, astronomie
Hij heeft invloed gehad op Anaximander en Anaximenes


 

 

 

 

Thales van Milete
Thales van Milete wordt beschouwd als de vader van de filosofie én als de vader van de natuurwetenschappen. Volgens sommige bronnen waren zijn ouders van Phoenicische afkomst. Hij werd geboren in Milete, een Griekse havensstad in het westen van Klein-Azië.
Als jongeman maakte hij enkele reizen, o.a. naar Egypte en naar Mesopotamië. Tijdens zijn reizen stak hij veel op over wiskunde, astronomie en de gebruiken van andere volken.
Thales was geboeid door het vraagstuk van verandering. Als alles in de werkelijkheid verandert, is er dan nog iets blijvends achter die verandering?
Nu kenden de oude Grieken vier elementen, aarde, water, lucht en vuur. Thales veronderstelde dat één van die vier het oerelement moest zijn waarvan de andere drie slechts afgeleide elementen zouden zijn. Maar welke van die vier moest hij kiezen?
Van de vier elementen is water het meest veranderlijk: Water kon bevriezen en ijs worden. En ijs kon hard zijn als steen. Water kon ook verdampen en dan was het een gas, net zoals lucht. En lucht kan weer vuur aanwakkeren.
Dus het oerelement moest water zijn! Alles is water!
Voordat je Thales' conclusie wegzet als fout of belachelijk, bedenk dat het de 6e eeuw voor Christus was. De stand van de wetenschap was nog niet zo ver als nu. En hoewel de conclusie onjuist lijkt, is zijn manier van redeneren bijzonder.
- Thales doet een beroep op de menselijke rede om naar een conclusie toe te werken. Hij gebruikte logische argumenten en verklaart observaties niet aan de hand van mythen.
- Hij gaat er van uit dat de veelvoud en complexiteit aan natuurverschijnselen terug te brengen is tot slechts één of enkele principes. Dat is nog steeds één van de grondslagen van de moderne natuurkunde.
- Thales toont wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Kennis hoeft niet alleen praktisch te zijn. De grondslagen van de werkelijkheid begrijpen is op zich waardevol.

 

 

Thales in de 21e eeuw
Het idee dat alle materie één is, houdt natuurkundigen nog steeds wakker. In de buurt van Genève is de Large Hadron Collider gebouwd. In deze deeltjesversneller botsen de kleinst bekende deeltjes met bijna de snelheid van het licht tegen elkaar. Het doel is om te zien of er nog kleinere deeltjes tevoorschijn komen en zo ja, welke eigenschappen deze dan hebben. In feite zijn de wetenschappers die met de Large Hadron Collider werken de erfgenamen van Thales. Zij zijn op zoek naar de grootst mogelijke eenvoud achter de veelheid aan verschijnselen. En misschien ontdekken ze dat alle materie, inderdaad één is - zoals Thales al dacht.

 

 

 

 

 

© 2024 Harmen Schoonekamp | contact |

Citaat van de dag

"De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld. " - Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)